D_G_CLUB HOUSE

Location: Uzhgorod
Year: 2020
Architects:
Volodymyr Pavlyshy
Andrij Opalenik Valeria Savina